Temel Ebru Kursu Ders Programı:

1.    Hafta
-    Ebru nedir?
-    Ebru tarihi,
-    Ebru malzeme, araç ve gereçlerinin tanıtılması,
-    Öğretmen tarafından örnek ebru uygulmalarının yapılması,
-    Kursiyerler tarafından serbest ebru uygulamalarının yapılması.

2.    Hafta
-    Temel ebru desenlerinin uygulanması
-    Battal, çakıltaşı, gelgit, taraklı, bülbül yuvası, somaki ebru desenlerinin tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

3.    Hafta
-    Şal, tinerli (neftli), kumlu ebru ve hatip ebrusu desenlerinin tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

4.    Hafta
-    Ebru araç gereç ve malzemelerinin tanıtılması,
-    Atkılı fırça yapımı,

5.    Hafta
-    Ebru boyar maddelerin tanıtılması,
-    Toprak ebru boyası ezme metodlarının uygulamalı olarak gösterilmesi,
-    Toprak ebru boyasında su ve öd ayarının uygulamalı olarak gösterilmesi,

6.    Hafta
-    Geleneksel tarzda lale, menekşe, gelincik ebrularının tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

7.    Hafta
-    Geleneksel tarzda papatya ve karanfil ebrularının tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

8.    Hafta
-    Geleneksel tarzda sümbül, muhayyel ve koltuk ebrularının tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,
-    Sertifika takdimi.

Üst Seviye 2 Ebru Kursu Ders Programı:

1. Hafta
-    Modern tarzda serbest (apstrak) ebru uygulamalarının tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

2. Hafta
-    Temel renk bilgisi
-    Renk armonileri
-    Örnek ebru uygulamaların yapılması.

3. Hafta
-    Resimde temel kompozisyon bilgisi
-    Konuyla ilgili örnek ebru uygulamaların yapılması.

4. Hafta
-    Figüratif ebrunun örneklerle tanıtılması,(insan, hayvan ve diğer hareketli canlı desenleri),
-    Figüratif ebru ile ilgili örnek ebru uygulamalarının yapılması,
-    Sertifika takdimi.EBRU KURSLARI VE WORKSHOPLAR

Üst Seviye 1 Ebru Kursu Ders Programı:

1. Hafta
-    Modern tarzda çiçek ebru örneklerinin gösterilmesi.
-    Gül ebrusunun tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

2. Hafta
-    Modern tarzda karanfil ebrusunun tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

3. Hafta
-    Modern tarzda gelincik ve efsun ebrusunun tanıtılması ve örnek uygulamaların yapılması,

4. Hafta
-    Kumaş ebru baoyalarının tanıtılması
-    Kumaşların tanıtılması,
-    Kumaş ebrusunun tanıtılması ve kumaşa ebru uygulamasının yapılacak örneklerle gösterilmesi.
-    Sertifika takdimi

WORKSHOPLAR